Resources:
Thomisidae  Sundevall, 1833 / Xysticus  C. L. Koch, 1835   82 species

Xysticus alpicola  Kulczyński, 1882

Description
Male

Prosoma length: 2.8 mm.

Female

Prosoma length: 3.5 mm.

Distribution
  Presence
  No data
Global distribution (WSC 2021): Poland, Slovakia, Ukraine
Figures
Distribution List
Poland   (Rozwałka & Stanska, 2008) ||| Slovakia   (Gajdoš et al., 1999) ||| Ukraine   (Mikhailov, 2013) |||
References

Gajdoš P, Svatoň J, Sloboda J (1999) Katalóg pavúkov Slovenska. Catalogue of Slovakian spiders. Ústav kr. ekol. SAV, Bratislava, 337 pp.

Kulczyński W (1882) Opisy nowych Gatunkow Pajakow, z Tatra, Babiej gory i Karpat szlazkich przez. Pamietnik Akademji umiejetnosci w Krakow wydzial matematyczno-przyrodniczy 8: 1-42 pdf

Kulczyński W (1909) Fragmenta Arachnologica. XIV, XV. Bulletin International de l'Academie des Sciences de Cracovie 1909: 667-687 pdf

Mikhailov K G (2013) The spiders (Arachnida: Aranei) of Russia and adjacent countries: a non-annotated checklist. Arthropoda Selecta, Supplement 3: 1-262 pdf

Rozwałka R, Stanska M (2008) Check-list of spiders (Araneae) of Poland. 1. December 2008. online at http://www.arachnologia.edu.pl/en/species/8-spiders-of-poland.html pdf

WSC (2021) World Spider Catalog. Version 22.0. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch (29.05.2021) doi: 10.24436/2 pdf

Updates
15-03-2021 Distribution update Detail
18-11-2015 Image insert