Log old value

Countries

04-03-2016

Bulgaria
Montenegro
Poland
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia