Leptonetidae Simon, 1890: Leptoneta

Filter:
Clear filter
Genus Species Controls
Leptoneta  Simon, 1872 (35 species) abeillei   Simon, 1882 Data sheet
albera   Déjean, 2022 Data sheet
alpica   Simon, 1882 Data sheet
berlandi   Machado & Ribera, 1986 Data sheet
cavalairensis   Dresco, 1987 Data sheet
ciaisensis   Dresco, 1987 Data sheet
comasi   Ribera, 1978 Data sheet
condei   Dresco, 1987 Data sheet
conimbricensis   Machado & Ribera, 1986 Data sheet
convexa   Simon, 1872 Data sheet
convexa aulotensis   Dresco, 1990 Data sheet
corsica   Fage, 1943 Data sheet
crypticola   Simon, 1907 Data sheet
crypticola franciscoloi   Caporiacco, 1950 Data sheet
fagei   Simon, 1914 Data sheet
fouresi   Dresco, 1979 Data sheet
giputxi   Prieto & Fernández-Pérez, 2023 Data sheet
infuscata   Simon, 1872 Data sheet
insularis   Roewer, 1953 Data sheet
jeanneli   Simon, 1907 Data sheet
kernensis   Simon, 1910 Data sheet
lantosquensis   Dresco, 1987 Data sheet
leucophthalma   Simon, 1907 Data sheet
manca   Fage, 1913 Data sheet
microphthalma   Simon, 1872 Data sheet
minos   Simon, 1882 Data sheet
olivacea   Simon, 1882 Data sheet
ovetana   Machado, 1939 Data sheet
paroculus   Simon, 1907 Data sheet
patrizii   Roewer, 1953 Data sheet
proserpina   Simon, 1907 Data sheet
serbariuana   Roewer, 1953 Data sheet
taramellii   Roewer, 1956 Data sheet
trabucensis   Simon, 1907 Data sheet
vittata   Fage, 1913 Data sheet