Heriaeus simoni Kulczyński, 1903 | Species information

thumbnail

Female
Jørgen Lissner
Info

thumbnail

Female
Jørgen Lissner
Info

thumbnail

Female
Jørgen Lissner
Info

thumbnail

Female
Jørgen Lissner
Info

thumbnail

Female
Jørgen Lissner
Info

thumbnail

Female
Jørgen Lissner
Info

thumbnail

Female
Jørgen Lissner
Info

thumbnail

Female
Jørgen Lissner
Info

thumbnail

Female
Jørgen Lissner
Info

thumbnail

Female abdominal markings (green colourform)
Jørgen Lissner
Info

thumbnail

Juvenile (uncertain id)
Jørgen Lissner
Info

thumbnail

Juvenile (uncertain id)
Jørgen Lissner
Info

thumbnail

Male
Jørgen Lissner
Info

thumbnail

Male
Jørgen Lissner
Info

thumbnail

Male
Jørgen Lissner
Info

thumbnail

Male
Jørgen Lissner
Info

thumbnail

Old, white female guarding eggsack
Jørgen Lissner
Info