Theridiidae

Episinus truncatus Latreille, 1809 Map | Links: araneae WSC

Published name District (Island) Coordinates Reference Comment
Episinus truncatus Achaia (Peloponissos) 38.153521 - 22.314378 Bosmans & Chatzaki, 2005
Episinus truncatus Attika 37.971235 - 23.719825 Drensky, 1935
Episinus truncatus Attika 37.971235 - 23.719825 Bristowe, 1935
Episinus truncatus Attika 38.095939 - 23.779262 Bosmans & Chatzaki, 2005
Episinus truncatus Attika 38.042953 - 23.745285 Bosmans & Chatzaki, 2005
Episinus truncatus Attika 38.103047 - 23.668542 Bosmans & Chatzaki, 2005
Episinus truncatus Attika 38.148400 - 23.719240 Bosmans & Chatzaki, 2005
Episinus truncatus Attika 38.023935 - 23.725626 Bosmans & Chatzaki, 2005
Episinus truncatus Chania (Kriti) 35.516308 - 24.015632 Bosmans et al., 2013
Episinus truncatus Chios (Chios) 38.392048 - 25.989663 Russell-Smith et al., 2011
Episinus truncatus Chios (Chios) 38.546380 - 26.010589 Russell-Smith et al., 2011
Episinus truncatus Chios (Chios) 38.222075 - 25.914737 Russell-Smith et al., 2011
Episinus truncatus Chios (Chios) 38.298694 - 26.137751 Russell-Smith et al., 2011
Episinus truncatus Chios (Chios) 38.462293 - 26.136167 Russell-Smith et al., 2011
Episinus truncatus Dodekanisa (Rodos) 36.435289 - 28.210302 Lecigne, 2013
Episinus truncatus Ioannina 39.670748 - 20.862401 Bosmans & Chatzaki, 2005
Episinus truncatus Irakleio (Kriti) 35.332911 - 25.046368 Bosmans et al., 2013
Episinus truncatus Kavala 41.007700 - 24.706775 Schroder, Chatzaki & Buchholz, 2011
Episinus truncatus Kyklades (Naxos) 37.040038 - 25.572396 Paraschi, 1988
Episinus truncatus Lakonia (Peloponissos) 37.288690 - 22.435806 Bosmans & Chatzaki, 2005
Episinus truncatus Leukada (Leukada) 38.642399 - 20.693537 Russell-Smith, 2014
Episinus truncatus Leukada (Leukada) 38.637138 - 20.708047 Russell-Smith, 2014
Episinus truncatus Leukada (Leukada) 38.639332 - 20.699000 Russell-Smith, 2014
Episinus truncatus Serres 41.377250 - 23.366333 Van Keer et al., 2010
Episinus truncatus Serres 41.320944 - 23.227667 Van Keer et al., 2010