Lycosidae

Pardosa agrestis (Westring, 1861) Map | Links: araneae WSC

Published name District (Island) Coordinates Reference Comment
Pardosa agrestis Imatheia 40.530071 - 22.006007 Bosmans & Chatzaki, 2005
Pardosa agrestis Kavala 41.007700 - 24.706775 Schroder, Chatzaki & Buchholz, 2011
Pardosa agrestis Pella 40.796516 - 21.835567 Bristowe, 1935
Pardosa agrestis Rodopi 41.122380 - 25.385655 Bosmans & Chatzaki, 2005
Pardosa agrestis Serres 41.151806 - 23.198611 Van Keer et al., 2010
Pardosa agrestis Serres 41.213993 - 23.102864 Van Keer et al., 2010
Pardosa agrestis Serres 41.250278 - 23.235556 Van Keer et al., 2010
Pardosa agrestis Serres 41.203389 - 23.215722 Van Keer et al., 2010
Pardosa agrestis Serres 41.182833 - 23.214944 Van Keer et al., 2010